Gasexplosiegevaar zones

De ATEX-richtlijn (Atmosphères Explosibles, ook bekend als Richtlijn 94/9 / EG - is een wet van de Europese Unie die de essentiële eisen definieert van producten die worden gegeven voor het geven in potentieel explosieve omgevingen. Het merendeel van de machines en uitrusting die worden gebruikt in steenkoolmijnen lopen het risico van methaan- en kolenstofexplosies, en de ATEX-richtlijn is van toepassing op apparatuur en beschermingsmethoden die zijn bestemd voor verwerking in explosiegevaarlijke gebieden. Tot voor kort verschilden de veiligheidsvoorschriften in sommige landen van de Europese Unie van elkaar, wat op een grote moeilijkheid voor de vrije uitwisseling van goederen tussen de lidstaten rekende.Uit de huidige staat is een verenigende ATEX-richtlijn voortgekomen, die de bestaande ontwerpen verenigde en de circulatie van producten binnen de Europese Groep aanzienlijk vergemakkelijkte. Bij de uitvoering van de bepalingen van artikel 100 A van het Verdrag van Rome is het belangrijkste punt van de ATEX-richtlijn het garanderen van het vrije verkeer van goederen dat een hoge mate van explosiebescherming garandeert. Met betrekking tot apparaten die bedoeld zijn voor publicatie in explosiegevaarlijke gebieden, hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie op 23 maart 1994 de ATEX-richtlijn 94/9 / EG uitgevaardigd, die op 1 juli 2003 is ontstaan. Daarnaast is op 16 december 1999 richtlijn 1999/92 / EG ATEX137 (ook ATEX GEBRUIKERS genaamd vastgesteld, die wijzigingen aanbrengt in de minimale veiligheidseisen voor plaatsen in ruimten waar een risico van een explosieve atmosfeer bestaat. De ATEX-richtlijn 94/9 / EG ging van start tot 1 juli 2003 en vervangt de eerdere richtlijnen 76/117 / EEG en 79/196 / EEG.

CE-markering (fr Conformité Européenneidentificatienummer van de certificeringsinstellingUitvoeringssymboolexplosiegroepapparaatcategorietype explosiebeveiligingexplosieve subgroeptemperatuurklasse

We raden Atex-training aan